ارتقاء و راه اندازی مجدد تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانی - تهران طراحی و  راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 300 متر مکعب در روز  بصورت بتونی - اراک طراحی و نصب و راه اندازی پکیج های تصفیه فاضلاب به ظرفیت 200 متر مکعب در روز لرستان
طراحی و نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت 60 متر مکعب در روز به روش MBBR- ساوه

ساخت،نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب یه ظرفیت 50 متر مکعب در روز ملایر

طراحی و نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت80 متر مکعب در روز به روش هوادهی گسترده- گرمسار
طراحی،نصب و راه اندازی سیستم پیش تصفیه و اسمز معکوس(RO) صنایع دفاع نصب و راه اندازی سیستم پیش تصفیه و اسمز معکوس(RO) - نطنز طراحی و نصب و راه اندازی سیستم فیلتراسیون -  چهار محال  و بختیاری
طراحی و نصب و راه اندازی سیستم تصفیه آب مجتمع مسکونی و اداری- تهران بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 1000 متر مکعب در روز- تهران  بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات تصفیه آب صنایع شیر- ورامین
     
طراحی سیستم چربی گیر تصفیه خانه فاضلاب شرکت لبنیات -  اهواز بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب صنعتی صنایع شیر - ورامین  

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت مهندسی پاک زیست فرآیند می باشد - طراحی سایت دارکوب | هاستینگ دارکوب