بر خلاف آنچه تصور می‌شود،‌ فرآیندهای منقطع پر و خالی نظیر SBR روشی نیست که در مقطع فعلی پیشرفت نموده باشد. بین سالهای ۱۹۱۴ الی ۱۹۲۰ سیستمهای مختلف پر و خالی در حال کار بودند.
واحد SBR از یک راکتور پر و خالی شونده تشکیل شده که در آن اختلاط کامل صورت می گیرد و علاوه بر آن هوادهی و ته نشینی که بعد از مرحله واکنش می باشد،در یک تانک انجام می شود. در تمام سیستمهای SBR عمل تصفیه در قالب 5 مرحله ای که در ادامه می آید، بصورت متوالی انجام می شود. در مورد فاضلابهای با جریان دائمی، حداقل به 2 تانک نیاز است تا زمانی که یک تانک در حال پرشدن است، تانک دیگر در حال انجام مرحله تصفیه باشد.
1- مرحله پرکردن (Fill) مرحله ورود فاضلاب خام
2- مرحله واکنش(React) مرحله انجام واکنشهای بیولوژیکی
3- مرحله ته نشینی (Settle) مرحله جدا شدن میکرواورگانیسم ها از پساب تصفیه شده
4- مرحله تخلیه(Draw) مرحله خروج فاضلاب تصفیه شده
5- مرحله استراحت یا خارج از دسترس (Idle) مرحله بعد از تخلیه و قبل از پر کردن مجدد راکتور
راکتور SBR نوعی راکتور ناپیوسته است که در آن جریان فاضلاب به طور متناوب وارد راکتور می شود و پس از انجام عملیات تصفیه، فاضلاب تصفیه شده نیز در مدت معینی از راکتور خارج می شود. بنابراین اگر جریان فاضلاب بصورت دائمی وجود داشته باشد باید از چند واحد SBR بطور موازی استفاده شود.
یک سیستم SBR ممکن است شامل یک یا چند مخزن باشد. در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب هر مخزن دارای پنج مرحله مجزا می باشد. هر یک از این مراحل بر حسب عملی که انجام می دهند نام گذاری می شوند.
از جمله مزایای این فرآیند:
• قابل انعطاف بودن فرآیند تصفیه
• عدم نیاز به مخزن ته نشینی
• عدم نیاز به سیستم برگشت لجن
• حجم کمتر راکتور در مقایسه با سیستم اختلاط کامل
• راندمان بالای حذف مواد آلی و مواد موجود در فاضلاب های صنعتی
• خصوصیات ته نشینی لجن در این سیستم مطلوب است

کاربرد: تصفیه فاضلاب
صنایع نفت،مواد غذایی،لبنی،صنایع فولاد، شهرکهای صنعتی،شهرک های مسکونی

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت مهندسی پاک زیست فرآیند می باشد - طراحی سایت دارکوب | هاستینگ دارکوب